Allmänna villkor

SS TRANSPORT REGLER & VILLKOR

Biltransporter eller sk bilbärgningar skall bokas via mail eller på formulär på företagets hemsida. Eventuella ombokningar eller ändringar skall också föreges skriftligen. Bokningen är endast bekräftad då kunden erhållit ett bekräftelsemail.

Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser gäller med nedanstående undantag:
Godset skall vara helt iordningställt för transport och eventuella förbehåll meddelade innan transporten påbörjas. Tex Skador, speciell utrustning, i och utanför bilen

SS Transport ansvar börjar när transportören omhändertager godset för lastning.

Vid utebliven hämtning pga bilen ej finns på angiven bokad adress och väntar överstiger ett dygn, så tillhandahåller vi rätten att åka ifrån platsen utan bilen, och registrera det som en bomkörning som inte blir återbetald. Vi har alltså rätten att behålla hela betalningen då det räknas som en tom plats.

Vid reservation av framtida boknings datum/destination, så kräver vi 100% av priset inbetalt innan biltransportens avgångs datum. Detta för att reservera samt försäkra din plats, tid och destination.

SS Transports ansvar upphör när godset levererats på överenskommen plats.

Före omhändertagandet och efter leveransen står således avsändare respektive mottagare för risk och försäkring.

Vi råder dig att ditt fordon ska ha helförsäkrad när den ska transporteras.
Om ditt fordon inte har försäkring (Avställd eller race bil) så står ni helt för ansvaret .


SS Transport ansvarar inte för förlust av eller skada på gods av följande orsaker:

 • Fel eller försummelse av avsändare, mottagare eller deras ombud.
 • Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage.
 • Inget ansvar tas gällande eventuell försämring eller skador som uppkommer vid
  transport av skadade & krockade fordon samt skrotfärdiga fordon , vare sig gällande fordonet ,markytan eller föremål / lasthjälpmedel som placerats under fordonet.
 • Omständigheter utanför transportörens kontroll och sjötransporter utförda
  av rederi, där rederiets transportvillkor gäller.
 • SS Transport har rätt att neka transportuppdrag utan vidare förklaring vid misstanke om kriminellt uppsåt, eller andra oegentligheter i samband med bokningen.
  SS Transport förbehåller sig även rätten att neka transportuppdrag från kunder som uppför sig hotfullt vid bokning, mot chaufför, eller annan personal, eljest inte accepterar gällande transportvillkor.
 • Vägrar mottagaren av bilen att ta emot bilen debiteras transportköparen för eventuellt nya kostnader som uppstår som en följd av denna vägran såsom väntetid, uppställning eller returtransport.


  Reklamation beträffande eventuell transportskada ska göras omgående till SS Transport, eller senast inom 24 timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. Reklamation skall göras skriftligen.
  Bilder samt förklaring av eventuell transportskada skickas till: info(at)  SS Transport

  Reklamationer som inkommer senare än 24 timmar beaktas ej.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  SS Transport jobbar med Polis och Tullverket när det kommer till smuggling  av olagliga föremål eller droger. 

  Teamet på sstransport.se kan göra stickkontroller på fordon som känns misstänksamma och be polis och tull skanna bilarna. 

  för frågor och svar om vad som är lagligt och inte kontakta tullen:
  www.tullverket.se

  *vapen 
  *droger 
  *doping 
  *stöldgods 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________